Utbildningar

  • Vi erbjuder bar industrin skräddarsydda utbildningar för anställda, anpassade till egna verksamheten. Profilera din verksamhet och ta konkurrensfördelar, genom att utbilda personalen i flair och modern myxologi.
  • Utbildningen kan omfatta enstaka seminarier/workshop, såväl som längre kurser.
  • Utbildningen kan ske i våra lokaler, hos uppdragsgivaren eller på annan lämplig plats.